Seminari za studente

Seminar u organizaciji projekta FABULA CROATICA sada je dostupan i za studente. Ukoliko želite znati više o dizajnu, naučiti kreativno razmišljati seminari pod naslovom Učiniti svoje proizvode vidljivima su za Vas.

Plan i program kakvog još niste vidjeli

Slično kao i za druge polaznike, seminari Učiniti svoje proizvode vidljivima za studente uključuje dvije teme u svakom modulu. Ukoliko student već ima ideju iz koje bi želio napraviti novi proizvod ili uslugu, može je iskoristiti za rad na vježbama iza svakog predavanja. Nakon konzultacija sa voditeljem seminara dr. sc. Filipom Cvitićem, student će dobiti mogućnost predstavljanja svojeg proizvoda ili usluge jednoj od vodećih društava u Republici Hrvatskoj.

Što ćete naučiti?

Na ovom seminaru studenti uče o procesu kojeg je potrebno savladati kako bi se izradio uspješan proizvod i njegov vizualni identitet. Isto tako studenti uče kreativno razmišljati, učeći o dizajnu, imidžu, identitetu i brendu. Sve to u svrhu jasne komunikacije konkurentih prednosti vlastitih proizvoda, projekata ili usluga prema krajnjem potrošaču. Studente se također uči kako prodati svoj proizvod na tržištu i predstaviti ga kupcu poznavajući svoj proizvod, svog kupca i njihovog povezivanja.

Kada počinje seminar?

Prvi modul počinje u ponedjeljak 21. studenoga 2016., u trajanju od 10.00 do 13.30, u kongresnom centru FORUM Zagreb, Radnička cesta 50. Karte možete kupiti uplatom na žiro račun društva FABULA CRO d.o.o. IBAN HR3323400091110757984 s opisom plaćanja Kotizacija za seminar nakon čega ćete biti registrirani kao polaznik prvog modula. Završni dan prijave za seminar je 3. rujna 2016.

Isto tako pošaljite mail na info@fabula-croatica.com s Vašim podacima (ime, prezime, adresu, e-mail, kontakt telefon, fakultet kojeg pohađate i potvrdu o statusu studenta). Na Vaš mail ćete potom dobiti račun s kojim trebate doći na sami dan polaska.