UVODNO PREDAVANJE SEMINARA

Održali smo informativno predavanje u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Draškovićeva 45, Zagreb “Učiniti svoje proizvode vidljivima” 15. rujna 2016. Pokazali smo budućim polaznicima što ih sve čeka na seminaru od sadržaja, kako je organiziran, koje su teme i odgovorili na postavljena pitanja.