Učiniti svoje proizvode vidljivima

Ovim se seminarom uči kako povećati vidljivost Vaših proizvoda ili usluge putem kreativnog razmišljanja. Polaznici će učiti kako logotip (modul I), plakat (modul II) i ambalaža (modul III) može učiniti razliku između uspješnog i neuspješnog proizvoda. Polaznik će na prvom modulu učiti kako povezati logotip s pričom i filozofijom njegovog proizvoda ili usluge. Ovisno o modulu (modul I, modul II ili modul III), polaznici stvaraju jedan konkretan element vizualnih komunikacija. U prvom modulu polaznici definiraju svoj logotip, u drugom modulu plakat, a u trećem modulu ambalažu.

Zašto sudjelovati na I. modulu seminara?

Kroz prvi modul (Učinite svoje proizvode vidljivima) polaznici razmišljaju o stvaranju proizvoda ili usluge vlastitim idejama za tržište. Polaznici će učiti kako uvjeriti potencijalnog potrošača da u konačnici kupi proizvode koji mu se sviđaju. Uči se prenijeti emocije, poruke i željene vrijednosti društva ili njegovih proizvoda i usluga kroz stvaranje logotipa i korištenu tipografiju. Seminar je namijenjen prvenstveno mladim poduzetnicima, startup društvima, njegovim osnivačima i studentima s namjerom osnivanja društva.

Iz predavanja Dizajn u funkciji prodaje

Koje se teme obrađuju na I. modulu?

U prvoj temi I. modula pod naslovom Dizajn u funkciji prodaje polaznicima se pokazuje u kojoj mjeri dizajn utječe na svakodnevni život ljudi te zašto je dizajn važan za stvaranje novih proizvoda i usluga. Isto tako se kroz primjere u praksi pokazuju pravila dizajna za uspješnu prodaju proizvoda te kako ga kupcima učiniti privlačnijm. Vježba ove teme sastoji se u traženju problema iz okoline te njegovoj analizi kroz postavljena pitanja. Na temelju analize svaki će polaznik ponuditi rješenje problema u vidu proizvoda ili usluge.

U drugoj temi I. modula pod naslovom Vizualizacija emocija pomoću pisma polaznike se uči kako tipografijom prenijeti željene emocije putem proizvoda ili usluge. Kroz vježbu ove teme polaznike se upoznaje s kreativnim razmišljanjem. Nakon predstavljene analize odabranog problema iz prethodne vježbe polaznici će trebati stvoriti priču koja treba biti zanimljiva tržištu te odrediti ciljanu skupinu. Također valja odrediti karakteristike svojeg proizvoda, ton komunikacije, smjer svojeg dizajna, emocionalnu poruku koja se želi prenijeti cijanoj skupini te na temelju toga odrediti tipografiju koja najbolje odgovora tom proizvodu. Kako bi polaznici znali odrediti tipografiju za svoj logotip trebaju najprije odrediti fontove slogana za pet različitih vizuala. Polaznici će više znati o povezivanju određene tipografije s pojedinom emocionalnom vrijednosti kroz bodovnu listu te vježbe. Isto tako će vidjeti koliko je njegovo razmišljanje blizu ili daleko od onoga što se smatra dobrim dizajnom. Ukoliko polaznik ima stvoren poslovni plan i filozofiju proizvoda, trebat će opisati vrijednosti svojeg proizvoda i odrediti asocijacije shodno tome.

Kroz treću temu I. modula pod nazivom Povećanje vidljivosti izgradnjom logotipa polaznike se upoznaje s izradom logotipa i znakova te koje sve kategorije istih postoje. Polaznicima se pokazuje što čini dizajn dobrim za ciljanu skupinu te pokazuje koje karakteristike mogu utjecati na nedvosmisleno razumijevanje željenih poruka. U posljednjoj vježbi prvog modula, polaznik će odrediti i definirati elemente koji će tvoriti polaznikov logotip.

Iz predavanja Vizualizacija emocija pomoću pisma

Polaznici će na prvom modulu kroz praktične primjere i vježbe dobiti znanje kako proizvod ili uslugu učiniti vidljivim krajnjem korisniku kroz vizualni jezik. Teme prvog modula uključuju obradu potrebnih zakonitosti kako bi se dizajnom privukla pažnja korisnika te prodao neki proizvod ili usluga. Zatim se spominju karakteristike dizajna, izazovi te struke, osnovna svrha dizajna, način prodaje proizvoda putem dizajna i kako se ona ostvaruje. U prvom se modulu pokazuje odnos između klijenta – dizajnera, poslodavca – dizajnera te dizajnera – krajnjeg korisnika.

Iz predavanja Vizualizacija emocija pomoću pisma

Iz programa prvog modula

Dizajn u funkciji prodaje

 • Definicija dizajna
 • Karakteristike dizajna
 • Stanje dizajna u Hrvatskoj
 • Utjecaj dizajna na društvo
 • Smjernice za dobar dizajn
 • Pravila stvaranja uspješnog dizajna za tržište
 • Korisnost proizvoda i potrebe potrošača
 • Izbjegavanje neopravdanosti cijene dizajnom
 • Kako se dizajnom povećava potrošnja za proizvodom

Vizualizacija emocija pomoću pisma

 • Definicija tipografije
 • Funkcija tipografije
 • Tipografija u različitim medijima (web, tisak, interijer, eksterijer)
 • Kratka geneza abecede i simbolika njenih znakova
 • Današnja abeceda – polazna točka za stvaranje novih značenja
 • Znakovi i logotipi u službi prijenosa emocionalnoh poruka
 • Izgradnja priče putem odnosa sa korisnikom

Povećanje vidljivosti izgradnjom logotipa

 • Definicija simbola, logotipa i znaka
 • Razlika između znaka i logotipa
 • Logotipi s intervencijom u tipografiji
 • Logotipi s intervencijom negativnog prostora
 • Logotipi bez ograničenja
 • Izrada polaznikovog logotipa

Kako je seminar organiziran?

VREMENSKO TRAJANJE – Modul je podijeljen u tri teme. Svaka se tema obrađuje u 100 minuta: 60 minuta traje predavanje i interakcija s publikom, a preostalih 40 minuta polaznici odrađuju vježbe kroz predavanje i vježbe.

NAČIN REALIZACIJE – Interaktivno predavanje s prezentacijom. Predavanja s primjerima iz prakse i vježbama koje polaznici trebaju napraviti kako bi dobili potvrdu o završenom modulu. Rad polaznika po grupama i individualno.

Iz predavanja Vizualizacija emocija pomoću pisma

Tko može sudjelovati?

SVRHA PRVOG MODULA – Seminar je namijenjen mladim poduzetnicima, studentima sa željom za osnivanjem društva, inovatorima, vlasnicima obrta, dizajnerskim studijima, marketinškim agencijama, vlasnicima proizvoda, usluga, osobama koje posluju s dizajnerima, inženjerima, startup društvima te ostalima koji žele stvoriti vlastite proizvode, usluge i projekte. Na seminaru se polaznici uče kako se kvalitetno predstaviti te kako privući potencijalne klijente. Njihovi proizvodi, usluge ili projekti postat će vidljivi na tržištu.
NAPOMENA – Računalo nije obavezno, ali je poželjno. Polaznik dobiva potreban radni materijal na održanom modulu.

 

 

 

 

 

 

Iz predavanja Povećanje vidljivosti izgradnjom logotipa

Seminar kojeg organiziramo prilagođen je i za studente. Ukoliko želite znati više o dizajnu, naučiti kreativno razmišljati seminari pod naslovom Učiniti svoje proizvode vidljivima su za Vas.

Bez emocija i znanja o vrijednostima proizvoda ili usluge potrošač ne može donijeti odluku o kupnji.

Ukoliko već imate ideju iz koje biste želio napraviti novi proizvod ili uslugu, možete je iskoristiti za rad na vježbama nakon svakog predavanja. Konzultacijama sa voditeljem seminara dr. sc. Filipom Cvitićem, teorijom i vježbama moći ćete unaprijediti Vaš proizvod ili uslugu.
Kroz dizajn, imidž, identitet i brend prikupite znanje za izradu uspješne komunikacijske strategije i njegov vizualni identitet.
NAPOMENA: Za sudjelovanje na seminaru dovoljno je imati bilježnicu i sredstvo za pisanje.

Tko predaje dizajn Fabule Croatice?

Predavač Filip Cvitić je doktor tehničkih znanosti u znanstvenom polju grafičke tehnologije, a po struci grafički dizajner. Od 2011. godine do danas angažiran je kao honorarni asistent na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na tri kolegija o dizajnu: Osnove grafičkog dizajna 1Dizajn odabranog grafičkog proizvoda te Grafički dizajn 2 na Katedri za grafički dizajn i slikovne informacije. Ukupno je 300 studenata slušalo njegove seminare i vježbe kroz fakultetsku edukaciju. Radi aktivno u struci dizajna i do sada je surađivao s preko 100 poduzeća na projektima dizajna. Sudjeluje u stvaranju projekta FABULA CROATICA kao njezin glasnogovornik na kojem se pomoću dizajna stvaraju proizvodi i usluge modernizacijom kulturne baštine. Dobitnik je stipendije grada Zagreba za doktorske studije za Ak. god. 2012./2013. Vodio je tečaj Photoshopa u organizaciji HKD Napredak u Zagrebu te vodi seminare pod naslovom Dizajn Fabule Croatice. Održao je preko 15 predavanja na fakultetima i ustanovama (Veleučilište Baltazar u Zaprešiću, Sveučilišna knjižnica Rijeka, društvo Holcim, Matica hrvatska, CineStar Branimir centar u Zagrebu, Hotel Palace u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomski fakultet u Zagrebu, knjižnica Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, Europski dom Zagreb, Hrvatski povijesni muzej).

Sudjelovao je na 1. RFID konferenciji sa svojim izumom novog 2D bar koda (MM kod), 13. međunarodnom kongresu “13th IAPNM congress“ u Osijeku, MEETUP Croatia 2014, na stručnom skupu Cost Action FP1104 u Zagrebu, 4. međunarodnom znanstvenom simpoziju “gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj u Osijeku, 18. i 19. međunarodnom znanstvenom skupu “Društvo i tehnologija 2012” Lovran, 15. međunarodnoj konferenciji tiskarstva, dizajna, i grafičkih komunikacija Blaž Baromić, 24. međunarodnom simpoziju „elektroinženjerski simpozij“ u Šibeniku. Objavio je 5 znanstvenih članaka (u časopisima: Acta Graphica, Ekonomski vjesnik, KSII Transactions on Internet and Information Systems, Tehnički vjesnik) i 3 stručna članka. Recenzent je za znanstveni časopis u Južnoj Koreji pod naslovom KSII Transactions on Internet and Information Systems. Neke obrađene teme održanih predavanja i članaka bile su sljedeće: Dizajn u funkciji prodaje, Abeceda – višedimenzionalni kod, Povezanost brendova i abecede, Hrvatska kulturna baština kao proizvod, Genesis, visual attributes and contemporary communication features of the alphabet, Bar kod s autorskim potpisom, Brend stvoren prije svih brendova, Noticeable difference of graphic patterns applied on packaging, Bar code standardization by creating new symbology, Brend kao odnos. Dobitnik je brončane medalje na međunarodnom sajmu inovacija ARCA 2015. za inovaciju 2D bar koda (MM kod).

Ocjena seminara: odličan

+ stručan predavač
+ aktualne teme
+ način izlaganj

– malo grupnog rada

Ocjena seminara: odličan

+ simpatičan predavač
+ zanimljive teme
+ interakcija s publikom

– mnogo informacija u malo vremena

Ocjena seminara: odličan

+ prilagodljivost praksi
+ korisno za posao
+ rasprava na temelju primjera iz prakse

– u nekim dijelovima edukacije govori se previše stručno o dizajnu

“Nakon ovog seminara počeo sam drugačije gledati na stvari koje me okružuju.”
“Ukoliko nemate iskustva s dizajnom, ovaj seminar će Vas svakako osposobiti da razumijete o čemu ćete pričati s potencijalnim dizajnerom za Vaš posao.”
“Ako je situacija takva da ne želite dizajnera, imati ćete određena znanja koje vrlo lako možete primijeniti za veću učinkovitost u prodaji i vidljivosti svog proizvoda.”

 

“Primijenit ću dobiveno znanje na svojim proizvodima!”

“Bilo je super, jako puno teorije i prakse, možda čak malo i predetaljno”

“Zahvaljujem na vrlo dinamičnom i zanimljivom predavanju”

“Predavač raspravlja s polaznicima, ima komentar i ima svoj stav”

“Predavač je simpatična i stručan, tema je zanimljiva i korisna. Zamjerka je previše informacija za vrijeme koje je bilo na raspolaganju”

“Predavač je izuzetno stručan, ali mu fali još malo odlučnosti da vodi predavanje, da utiša rapsravu kada se ode predaleko od teme. Jako puno korisnih informacija. Želi podijeliti puno informacija i vidi se da zna o čemu priča i na tome mu hvala!”

“Svaka čast, fora stvari za znati”

“Drago mi je bilo sudjelovati tokom predavanja, ali mi je problem kada sam sama trebala odraditi vježbu. Pohvale predavanju i predavaču jer je predavanje o ovome nešto za nas drugačije!”