SEMINARI S ESTUDENTOM

Od 20. do 23. ožujka u suradnji s eSTUDENOM organiziralo smo seminar “Učiniti svoje proizvode vidljivima”. Ukupno je bilo 50 polaznika te je odličnom ocijenom seminar ocijenilo njih 95%. Više o seminaru možete pogledati ovdje.