AZ QUARTERIUM

Lakša, manja, kompaktnija verzija proizvoda AZ. To su karakteristike QUARTERIUM-a, 4 puta manje dimenzije od svog većeg prethodnika AZ.

Ime QUARTERIUM

Ime QUARTERIUM na latinskom znači četvrtina, a definira i opisuje veličinu ovog proizvoda.

MASA
Važno je istaknuti da je QUARTERIUM za razliku od većeg AZ proizvoda (2920g) skoro 3 puta lakši.

Praktičan i vizualno prepoznatljiv

QUARTERIUM je dostupan svima te predstavlja praktični poklon prijateljima, kolegama ili poslovnim partnerima, kojeg je lakše transportirati. I dalje je glavna vizualna prepoznatljivost proizvoda glagoljica te crvena linija pozicionirana na bočnoj strani proizvoda, projektirana po vizualnom identitetu projekta FABULA CROATICA.

Decentna prepoznatljivost

Njegova distinktivna prepoznatljivost u odnosu na AZ je i broj paspartua koji je u QUARTERIUM-u ugrađen. Umjesto trostrukog paspartua na AZ-u, ova verzija sadrži dvostruki kojim se ukazuje na smanjenu veličinu.

Zid ličnosti

Posebnost QUARTERIUM-a očituje se u tome što njegova veličina, uz AZ, dozvoljava slaganje zida hrvatskih ličnosti različitih kompozicija koja se širi i obogaćuje njihovim sakupljanjem.

Manje pakiranje

Ličnosti koje se promoviraju QUARTERIUM-om identične su onima promoviranim kod proizvoda AZ. Stoga su sve karakteristike, uloge, kvaliteta te dizajn QUARTERIUM-a zadržava isti karakter kao AZ iako su masa i veličina između njih različite.