Knjiga Učiniti svoje proizvode vidljivima

Ponosno Vam predstavljamo knjigu nastalu na temelju znanja kojeg prenosimo na seminarima Učiniti svoje proizvode vidljivima.

Znanje o vidljivosti proizvoda

U knjizi Učinite svoje proizvode vidljivima čitatelj stječe osnovna znanja o struci dizajna. Uči se kako povećati vidljivost svojih proizvoda i usluga te kritično i kreativno razmišljati. Čitatelji će kroz praktične primjere i vježbe dobiti znanje kako kvalitetno predstaviti proizvod ili uslugu krajnjem korisniku koristeći se vizualnim jezikom.

Čitatelj će također saznati kako prenijeti emocije, poruke i željene vrijednosti društva ili njihovih proizvoda i usluga kroz stvaranje logotipa, korištenu tipografiju, tiskane medije i dr.

Knjiga Učiniti svoje proizvode vidljivima je namijenjena onima koji su se odvažili krenuti u svijet poduzetništva i onima koji žele stvoriti vlastite proizvode, usluge i projekte.

Deset poglavlja

  1. Dizajn u funkciji prodaje– u ovoj se temi čitateljima pokazuje u kojoj mjeri dizajn utječe na svakodnevni život ljudi te zašto je dizajn važan za stvaranje novih proizvoda i usluga.
  2. Vizualizacija emocija pomoću pisma– cilj ove teme je pokazati kako se tipografijom mogu prenijeti željene emocije.
  3. Povećanje vidljivosti izgradnjom logotipa– čitateljima se pokazuje što čini dizajn dobrim za ciljanu skupinu te pokazuje koje karakteristike mogu utjecati na nedvosmisleno razumijevanje željenih poruka.
  4. Alati za povećanje vidljivosti proizvoda –u ovoj se temi definiraju osnovni elementi i principi koji se koriste za stvaranje dobrog dizajna poput harmonije, kompozicije, zlatnog reza, pravila trećine i sl. Proizvod se ne promatra očima prozvođača, već očima potrošača.
  5. Prijenos poruke pomoću tiskanog medija– kroz tiskani medij čitatelju se približava struktura dizajna (kompozicija, mreža, pozicioniranje sadržaja na stranici). Tema opisuje važnost tiskanog medija i skreće pozornost na to kako privući potrošača da se što dulje zadrži na oglasu. Isto tako, pokazuje se kako se čitatelja navodi da ispravno prati tekst, i također, kako da uoči informacije na tiskanom mediju na kojem se predstavlja proizvod ili usluga.
  6. Stvaranje brenda – ideja nije dovoljna– teme s kojima će se čitatelj susresti u ovom poglavlju su: kako se stvara brend, zašto je on bitan, važnost postojanja lako pamtljivog i jednostavnog.
  7. Imidž je zakon– u ovom se poglavlju opisuje važnost stvaranja imidža te na čemu se on mora temeljiti i kako ga je moguće promijeniti.
  8. Četiri pravila do uspješnog proizvoda– u ovom se djelu knjige definiraju različiti tipovi potrošača i kojima od njih je potrebno dati posebnu pozornost. Isto tako, daju se savjeti o tome što je sve potrebno za uspjeh proizvoda na tržištu.
  9. Prodaja zraka i vode– Ovdje se pokazuje kako svaki proizvod ima kupca, ali kako je komunikacija tog proizvoda, mjesto i ciljana skupina bitna za njegov uspjeh i ponovljenu kupnju.
  10. Komercijalizacija baštine– u ovom se poglavlju autor osvrće na mogućnost stvaranja kvalitetnih proizvoda koji svoju inspiraciju crpe iz vrijednosti kulturne baštine. Kako kulturna baština proizvode stavlja u određeni kontekts i povećava im vrijednost na tržištu, knjiga završava razmišljanjem o tome kako ukomponirati kulturnu baštinu zemlje iz koje proizvod ili usluga dolazi pritom ne narušavajući vrijednosti za koje se firma zalaže.

Uz teoriju vježbe za dizajn vašeg proizvoda

U svakom se poglavlju čitateljima objašnjava pojedino poglavlje koristeći se slikama. Daju se konkretni savjeti i provjereno znanje. Uz to, na kraju svakog poglavlja, korisnika čekaju vježbe koje su zamišljene da čitatelj po njihovoj izradi, ima stvoren temelj vizualnog identiteta vlastitog proizvoda ili usluge.

GDJE KUPITI?

Školska knjiga

Trg Ante Starčevića 12, Osijek, Zagreb
Tel: 031 212 024

Školska knjiga

Ul. kralja Tomislava 6, 40000, Čakovec
Tel: 040 638 090

Školska knjiga Arkadija

Trg bana Josipa Jelačića 14, 10000, Zagreb
Tel: 01 6441 845, 01 6441 847
Email: skolskatrg@skolskaknjiga.hr

UPI2M BOOKS

Andrije Medulića 20, 10000, Zagreb
Tel: 01 4921 389