FC Imaginare

Font Imaginare predstavlja suvremeni pogled na glagoljicu kojeg karakteriziraju sljedeći elementi.

Karakter

Za razliku od fonta Epistula Croatica koji ima blagu konkavnost, font Imaginare konkavnost dovodi do ekstrema. Spajanje konkavnih i konveksnih linija dovodi do oštrih završetaka čime se glagoljici daje agresivan, oštar i snažan ton.

Zadržavanje izražaja

Font Imaginare koristi se kao display font za naslove, logotipe ili kratke misli. Eksterni dio slova sadrži konkavnost dok je unutrašnjost slova vidljivo pravocrtna. Time se daje doprinos zadržavanju vertikalnosti, jedne od glavnih karakteristika glagoljice.

Tehnička i estetska ravnoteža

Spajanjem konkavnih i konveksnih linija font dobiva šiljke. Šiljci su na gornjem dijelu slova šira nego na donjem dijelu kako bi se naglasila karakteristika glagoljskog pisma. A to je obješenost slova na x-heightu, za razliku od latinice čije se težište slova nalazi na baseline-u.

S obzirom da produljenje konkavnih horizontalnih i vertiklanih linija (čime nastaje šiljak) proširuje stupove od kojih su slova sastavljena, u unutrašnjosti slova nalaze se zamke (eng. ink traps). Zamka služi kao element kojim se umanjuje širina stupova (vertikala) odnosno element kojim se povećava negativni prostor u unutrašnjosti slova. Time se sa većom debljinom stupova stvara ravnotežu.

Osobna misao

Velika se djela rađaju u ljubavi.

Tablica znakova

Izrazite se sa stilom

Fontom Imaginare izrazite Vaše misli za Vama važne događaje. Informacije o cijeni i njegovom preuzimanju možete saznati upitom na mail info@fabula-croatica.com.

 

Lijepo je znati kome pripadaš.