FC Epistula Croatica

Epistula Croatica font projekta FABULA CROATICA nastao je kao proizvod s ciljem upoznavanja javnost s glagoljicom kao pismom. Ovim se fontom željelo upoznati javnost s nomenklaturom znakova i tehničkim karakteristikama samih grafičkih formi. Font glagoljice predstavlja neposredan i interaktivan alat upoznavanja javnosti s karakteristikama ovog dijela kulturne baštine.

Razvoj slova

AZ | a

Pronađena inspiracija

1. Rubovi – U originalnoj glagoljici, za tiskanje misala, punce (bakrena matrica na kojoj se izrađivalo pojedinačno slovo u ranim danima tiskarstva) su imale oštre rubove jer se znalo da će se prilikom otiskivanja na pergamenu tinta upiti i zapuniti prostor. Stoga ovaj font simulira situaciju nakon otiskivanja pa su stoga i rubovi na svakom kutu zaobljeni.

2. Konkavnost – Kako bi cijeli font imao karakteristiku prirodnosti i organičnosti sve su linije, i horizontalne i vertikalne, konkavne.

3. Verzali – Za razliku od latinice gdje verzali leže na x-heightu, kod glagoljice je slučaj drugačiji, verzali leže na descenderu.

4. Proporcije – Jedna od karakteristika glagoljice je izraženost vertikala. Kako bi više došle do izražaja omjer stema i countera odnosno vertikala i prostora između njih je 3/4:1

Ime Glagole

Fontovi projekta FABULA CROATICA od sada nose naziv GLAGOLE. Svaka kategorija proizvoda nosi svoje glagoljsko ime i logotip kao znak prepoznatljivost. GLAGOLE, četvrto slovo azbuke (glagoljske abecede), po kojem je glagoljica dobila ime, označava riječi govoriti, čitati. Kako se radi o fontovima pisma glagoljice kojim se 1000 godina zapisivalo znanje kulturne baštine, ovoj kategoriji proizvoda dodjeljeno je upravo to slovo kao ime kategorije fontova projekta FABULA CROATICA.

Novi znakovi glagoljskog pisma