Što je AZ 2?

Proizvodi AZ su portreti hrvatskih ličnosti koji su svojim stvaralaštvom i radom ostavili trag u svijetu. Putem njih, FABULA CROATICA promiče hrvatske kulturne vrijednosti. Služi kao poslovni poklon ili nagrada za postignuti uspjeh. Obješen na zid, AZ predstavlja podsjetnik na izvrsnost, veličinu i doprinos hrvatskih velikana Hrvatskoj, ali i svijetu.

AZ 2 predvođen je Nikolom Teslom, ličnosti koja je promijenila svijet sa svojih stotinjak pronalazaka i patenata.

Dimenzije

Prepoznatljiva crvena linija

Linija preuzeta iz vizualnog identiteta projekta FABULA CROATICA uokviruje proizvod i daje AZ-u karakterističnu prepoznatljivost.

Bijeli AZ 2

Tanki drveni okvir obojan je istom bojom kao paspartu i sadržaj. Time AZ2 dobiva neprekinutost forme, što doprinosi njegovoj profinjenosti.

Poleđina proizvoda AZ 2

Crvena bočna linija pretapa se u crvenu podlogu pa je tako AZ određen sa svih strana posebnom vizualnom karakteristikom. Poleđina je izrađena na način da prilikom postavljanja AZ-a na zid, nema praznog prostora ili nagiba između podloge i samog proizvoda.

Nikola Tesla i pismo

U proizvodu AZ2 sadržane se dvije usporedne priče: jedna o životu i stvaralaštvu Nikole Tesle, a druga o glagoljici. Te dvije vrijednosti su povezane, a tako je i sa svakom sljedećom ličnosti. Premda je postigao veliki uspjeh, svoje izume nije izrađivao za sebe, već za dobrobit čovječanstva. AZ2 prikazulje Nikolu Teslu, ličnost koja je promijenila svijet sa svojih stotinjak pronalazaka i patenata.

Glagoljica i glagoljaška kultura svjesna je sebe te jakosti i dostojanstva vlastite kulture. Tome svjedoči i poruka ugrađena u glagoljašku azbuku koja se na suvremeni način može interpretirati na sljedeći način:

“Ja koji sam obrazovan, svjestan sam odgovornosti da drugima trebam činiti dobro.”

Personalizirajte Vaš AZ 2

AZ2 možete pokloniti poslovnim partnerima, kolegama, prijateljima ili obitelji uz personaliziranu poruku do 28 znakova. Neka Vaš personalizirani AZ2 – Nikola Tesla govori za sebe.