Dizajn Fabule Croatice – prvi ciklus

Radionica na kojoj se uči kako učiniti proizvod vidljivim i diferencirati ga na tržištu.

Teme predavanja prvog ciklusa

Prvi ciklus DIZAJNA FABULE CROATICE završen je u Kraljevskoj Akademiji, u Zagrebu na adresi Grič 2 u kojem su se obrađivale sljedeće teme.

Svrha ciklusa

Prvi je ciklus predavanja i vježbi zamišljen na način da polaznici po njegovom završetku imaju stvoren proizvod ili uslugu sa definiranom idejom te stvorenim vizualnim identitetom, njegovim popratnim materijalama i strategijom za plasiranje tog kreiranog proizvoda na tržište. Kroz seminar DIZAJN FABULE CROATICE želi se potaknuti polaznike na razmišljanje o kulturi, njenoj važnosti u stvaranju nacionalnog identiteta, na razmišljanje o bližoj i daljoj okolini, na poticanje kritičnog i kreativnog razmišljanja te na pronalaženje rješenja za odabrane probleme. Ciklus predavanja održava se sa svrhom upoznavanja polaznika sa pojmovima poput dizajn, identitet i brend.

Znak/logotip polaznikovih radova

Neke od radova koji su stvoreni na samom seminaru uz kratko objašnjenje možete vidjeti na sljedećoj slici.

1. Maja Devaj – Pro life
Ovja rad podrazumijeva organizaciju izložbe sa svrhom informiranja mladih djevojaka o preispitivanju svojih odluka oko zadržavanja vlastite djece. Za tu potrebu stvoren je identitet čija je osnovna komunikacijska poruka ljubav. Radom se djevojke preispituje u kakvim sve trenutcima dijete ispunjava život svoje majke.

2. Anđele Jermen – obrt Luka
Drugi rad predstavlja vodoinstalaterski obrt zvan “Luka”. Obrt Luka je postojeći pravni subjekt koji posluje na području Zadarske županije te zbog povećanja obima posla obrt Luka ima potrebe stvoriti vizualni identitet, proširiti svoju vidljivost mlađoj ciljanoj skupini što podrazumijeva prisutnost i na digitalnim medijima.

3. Petar Matiša – Kuća dobre kave
Treći rad predstavlja stvaranje Europskog projekta kojima se želi financirati uređenje prostora moderne kavane naziva “Kuća dobre kave”, a koji se planira poslati na budući europski natječaj. Posebnost ove kavane je ta da svojim kupcima nudi mogućnost iskušavanja kave na šest različitih načina pripreme, zatim mogućnost informiranja o porijeklu kave i različitim načinima pripreme. Isto tako cilj je provesti međunarodno natjecanje barista u “Kući dobre kave” te podići cjelokupnu kulturu ispijanja kave na novu razinu sa prethodno navedenim sadržajem.

Kako se radilo do sada

DIZAJN FABULE CROATICE je u prvom ciklusu bio proveden kroz niz od 12 predavanja i vježbi u vremenskom periodu koji je trajao dva i pol mjeseca (jedan akademski semester). Na zahtjev i želje zainteresiranih polaznika vremensko trajanje i koncept ovog seminara je promijenjen. Umjesto dosadašnjih 12 tjedana organizira se seminar odnosno jednodnevni modul u trajanju od 5.5 sati u kojem se obrađuje jedna specifična tema. Više o modulima možete vidjeti ovdje.

Praćenjem projekata drugih polaznika svakom polazniku biti će lakše prepoznati greške i vidjeti primjenu znanja dobivenog na radionici na realnim primjerima pripremanim za tržište.

Metoda izvođenja rada

Prvi ciklus sastojao se od interaktivnih predavanja s prezentacijom, a koja su bila nadopunjena s vježbama i zadacima koje su polaznici polaznika po grupama i individualno rješavali.

U sklopu pojedinačnog predavanja spomenuti problemi i primjeri u dizajnu vizualizirali su se kroz različite asocijacije u svrhu boljeg razumijevanja za polaznika.

Na primjer:
Na određenom prostoru nalazi se jedan proizvođač mlijeka (nazovimo ga Proizvođač mlijeka broj 1) koji ima određeni dio tržišta. Jačanjem kupovne moći i gospodarstva regije u kojoj se proizvođač mlijeka nalazi, ubrzo se pojavljuje novi proizvođač mlijeka kako bi preuzeo dio tržišta. S pojavom Proizvođača broj 2 koji je proizvodio isti proizvod situacija se počela mijenjati. Zbog ulaganja u dizajn povećavala se privlačnost ambalaže, pa se tako korisnik počeo odlučivati za mlijeko Proizvođača broj 2.

Svaki polaznik sa sobom nije morao imati računalo vec papir i olovku kako bi zapisivao za njega važne informacije i izradio vjezbe koje su odredjene pojedinim predavanjem.

Završna prezentacija

Svaki polaznik imao je na raspolaganju 15 minuta da prikaže i objasni svoj rad kojeg je napravio tijekom trajanja radionice. Pored toga polaznik je izradio i plakat koji je u Kravljevskoj akademiji bio postavljen odredjeni period po zavrsetku radionice cime su radovi predstavljali i svojevrsnu reklamu za samog polaznika.

Završna prezentacija sastojala se u prezentaciji projekta sa izradjenim vizualnim identitetom koji se izrađivao tijekom cijele radionice, predstavljanjem i prezentiranjem ideje projekta pred mentorom i publikom.