PREDAVANJE

U srijedu 30.10.2012. godine u 17 sati u tvtki Holcim, Karlovačka 2E, Zagreb, održano je predavanje o projektu FABULA CROATICA pod naslovom Hrvatska kulturna baština kao proizvod.

Predavanje je održano kako bi se mlade potaklo na kritičko promišljanje o izazovima pred kojima se trenutno nalaze te kako bi ih se potaklo na stvaranje novih vrijednosti (novih proizvoda i usluga). Sa takvim razmišljanjima o svojem profesionalnom planu mladi mogu postati konkurentni doprinjeti razvoju društva u kojem se nalaze.