NOĆ MUZEJA

Na noći Muzeja u sklopu projekta FABULA CROATICA bit će predstavljeno predavanje pod nazivom DIZAJN·GLAGOLJICA·IDENTITET·BREND. Predavanje će se održati u Rijeci u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, Dolac 1 s početkom u 20 sati. Datuma 30.1. projekt FABULA CROATICA održati će predavanje o kulturi kao jednoj od bitnih odrednica nacionalnog identiteta, njenoj modernizaciji te planiranju promjena za budućnost. Isto tako će se tom prilikom donijeti proizvodi projekta FABULA CROATICA koje će biti moguće fizički vidjeti.