KULTURNA BAŠTINA U PROIZVODNJI

Za vrijeme 7. Sabora glagoljaša “Slovo rogovsko” u Zadru naš glasnogovornik Filip Cvitić održao je 12.rujna 2016. predavanje o komercijalnom potencijalu kulturne baštine na primjerima naših proizvoda i usluga. Na predavanju je bilo riječi o tome kako koristiti kulturnu baštinu i pretvoriti je u proizvode i usluge od kojih korisnici trebaju imati koristi. Govorili smo kako kulturna baština formirana kroz proizvode ili usluge treba pružati korisniku vrijednost za novac. Kako se treba mijenjati uvjetima tržišta i konkurencije kako bi se gradio uspjeh.