DIZAJN FABULE CROATICE

Kroz edukaciju želi se potaknuti polaznike na razmišljanje o Hrvatskoj kulturi, njenoj važnosti u stvaranju nacionalnog identiteta, na razmišljanje o bližoj i daljoj okolini, na poticanje kritičnog i kreativnog razmišljanja te na pronalaženje rješenja za odabrane probleme. Ciklus predavanja pod nazivom DIZAJN FABULE CROATICE održava se sa svrhom upoznavanja polaznika sa pojmovima poput dizajn, glagoljica, identitet i brend. Cijeli je ciklus predavanja i vježbi zamišljen na način da polaznici po njegovom završetku imaju stvoren proizvod ili uslugu sa definiranom idejom te stvorenim vizualnim identitetom i strategijom za plasiranje tog kreiranog proizvoda na tržište.